2018 Olağan Genel Kurul Duyuru ve Hazirun Listesi

 

 

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANLIĞINDAN

D  U  Y  U  R  U

 

 

                   Tekirdağ Barosu Olağan Genel Kurulu aşağıda yazılı gündeme göre Tekirdağ Des Otel Konferans Salonunda 1136 Sayılı Avukatlık kanunun 82.Maddesi ve 4667 Sayılı Kanunla değişik EK MADDE 3 ‘ ün 2. fıkrası uyarınca 06- 07 Ekim 2018 Cumartesi ve Pazar günleri saat 09.00 da başlayarak saat 17.00 de sona erecektir. 06 Ekim 2018 günü saat 09.00 – 17.00 arası görüşmeler yapılacak, 07 Ekim 2018 günü saat 09.00 dan 17.00 ye kadar seçimler yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 - 21 Ekim 2018 tarihlerinde aynı yerde, aynı saatler arasında ve aynı gündem sırasına göre ifa edilecektir.

                        Bu nedenle olağan Genel Kurul Görüşmelerine ve seçimlerine mazeretsiz olarak iştirak edilmemesi halinde, 1136 Sayılı Avukatlık kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 86. maddesine göre yıllık aidatın üçte biri miktarında (134.00-TL) para cezası verilecektir.

                        Aynı Kanunun 4467 Sayılı Kanunla değişik 84ncü maddesi uyarınca bu duyuru tebliğ hükmündedir.

                        Duyurulur. 31.08.2018

 

 

                                                                                                                                    Av. Erhan SEZER

    TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANI

 

 

GÜNDEM   :

06 Ekim 2018 Cumartesi günü 09.00 – 17.00 arası ;

GENEL KURUL GÖRÜŞMELERİ :

1 – Açılış,

2 – Yoklama

3 – Başkanlık Divanı Seçimi,

4 – Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

5 – Çalışma Raporunun okunması,

6 – Yıllık Hesap Raporunun okunması,

7 – Çalışma ve hesap raporlarının görüşülmesi,

8 – Denetleme Kurulunun raporlarının okunması,

9 – Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülüp karara bağlanması,

10 – Yönetim Kurulunun Aklanması,

11 -  

          a-) 2019 ve 2020 yılı yıllık keseneğinin avukatlar için 400,00 TL olarak belirlenmesi,

          b-) 2019 ve 2020 yılı yıllık keseneğinin avukatlık ortaklığı için 3 avukata kadar 1.200,00 TL, sonra katılan her avukat için 400,00 TL olarak belirlenmesi, birinci taksitin Ocak ayı içinde ikinci taksitin de Temmuz ayı içinde tahsil edilmesi

          c-) Avukatlar için 2019 ve 2020 yılı giriş keseneğinin 900,00 TL, olarak belirlenmesi,

          d-) Avukatlık ortaklığı için 2019 ve 2020 yılı giriş keseneğinin 2.500,00 TL, olarak belirlenmesi,

          e-) Nakil gelen avukatlar için 2019 ve 2020 yılında 3.500,00TL giriş keseneği alınması,

          f-) Nakil gelen Avukatlık ortaklığı 2019 ve 2020 yılı için 7.000,00TL giriş keseneği alınması,

          g-) Baro levhasına kayıt zorunluluğu bulunmayan avukatlardan yukarıda belirlenen miktarların yarısı oranında alınması,

12 – 2019 yılı bütçesinin buna göre hazırlanması ve 2020 yılı bütçesinin de % 10 artışa göre yapılması hususlarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 

 13 – Adayların belirlenmesi,

- Baro Başkanı adayları

- Yönetim Kurulu Üyeleri            ( 10 Asıl ve 10 Yedek Üye İçin )

- Disiplin Kurulu Üyeleri             (  5 Asıl ve  5 Yedek Üye İçin )

- Denetleme Kurulu Üyeleri        ( 2 Asıl ve 2 Yedek Üye İçin )

- Barolar Birliği Delegeleri          ( 4 Asıl ve 4 Yedek Üye İçin )

         

14 – Baro Başkan adaylarının konuşmaları,

 

15 – Dilek ve temenniler.

 

07 Ekim 2018 Pazar günü saat  09.00 – 17.00 arası :

 

16 – S  E  Ç  İ  M  L  E  R  :

 

 

TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANLIĞI
2018 GENEL KURUL HAZİRUN LİSTESİ
Sıra No Sicil No Adı ve Soyadı Görev Yeri  
1 68 Mithat Evren TEKİRDAĞ  
2 70 Gülsüm Polat TEKİRDAĞ  
3 77 Bener Gençay TEKİRDAĞ  
4 78 Bekir Güngör TEKİRDAĞ  
5 81 Orhan Yarapsanlı TEKİRDAĞ  
6 82 Mehmet Hilmi Polat TEKİRDAĞ  
7 95 İzzet Güneş Gürseler TEKİRDAĞ  
8 96 Halit Eren TEKİRDAĞ  
9 97 Nasuhi Tokatlı TEKİRDAĞ  
10 105 Sadi Şen TEKİRDAĞ  
11 106 Sabahattin Eral TEKİRDAĞ  
12 108 Sabri Koç TEKİRDAĞ  
13 132 Tunç Alp Temel TEKİRDAĞ  
14 135 Mehmet Nuri Saygun TEKİRDAĞ  
15 156 Sabri Ertemel TEKİRDAĞ  
16 157 Nezihi Tokatlı TEKİRDAĞ  
17 161 Nebiha Orman TEKİRDAĞ  
18 162 Zeki Gültekin TEKİRDAĞ  
19 166 Nevzat Teker TEKİRDAĞ  
20 172 Fethi Yalçın TEKİRDAĞ  
21 175 Fürüzan Özen Çavdar TEKİRDAĞ  
22 178 Recep Mutlu TEKİRDAĞ  
23 180 Ahmet Karadağ TEKİRDAĞ  
24 187 Mehmet Erkan TEKİRDAĞ  
25 192 Ömer Gökmen TEKİRDAĞ  
26 198 Eşref Aydın  TEKİRDAĞ  
27 201 Erhan Yoltar TEKİRDAĞ  
28 208 Ahmet Emin Yıldız TEKİRDAĞ  
29 210 Meral Özdemir TEKİRDAĞ  
30 215 Mübeccel Orhan TEKİRDAĞ  
31 216 Fahrettin Meker TEKİRDAĞ  
32 218 Hüseyin Cesur TEKİRDAĞ  
33 232 Mustafa Yüncüler TEKİRDAĞ  
34 239 Ayşen Girgin TEKİRDAĞ  
35 247 Gökhan Serez TEKİRDAĞ  
36 250 Hülya Saygın TEKİRDAĞ  
37 254 Haşim Uzun TEKİRDAĞ  
38 255 Halil Yazgı TEKİRDAĞ  
39 272 Zafer Deniz Akçabal TEKİRDAĞ  
40 274 Ayşe Kırkoyun TEKİRDAĞ  
41 277 Hülya Yüce TEKİRDAĞ  
42 283 Serçin Deneri TEKİRDAĞ  
43 285 Erhan Sezer TEKİRDAĞ  
44 292 Mustafa Akın Acar TEKİRDAĞ  
45 293 Gülden Yücek TEKİRDAĞ  
46 295 Elif Alp TEKİRDAĞ  
47 296 Nevim Kaçar TEKİRDAĞ  
48 301 Mehmet İşcan TEKİRDAĞ  
49 322 Meral Şık TEKİRDAĞ  
50 330 Mehmet Can TEKİRDAĞ  
51 335 Yaşar Taşkın TEKİRDAĞ  
52 344 Nihat Demirok TEKİRDAĞ  
53 357 Bilge Ünal TEKİRDAĞ  
54 359 Nurgül Ertekin Mutlu TEKİRDAĞ  
55 360 Fatma Eryılmaz TEKİRDAĞ  
56 362 İlyas Küp TEKİRDAĞ  
57 371 Mesut Mutlu TEKİRDAĞ  
58 373 Muhammet Görücü TEKİRDAĞ  
59 382 Hakkı Birinci TEKİRDAĞ  
60 383 Ali İhsan Tertemiz TEKİRDAĞ  
61 385 Bünyamin Gılbaz TEKİRDAĞ  
62 391 Murat Kalfa TEKİRDAĞ  
63 398 Mehmet Yeğen TEKİRDAĞ  
64 404 Serkan Ercin TEKİRDAĞ  
65 405 Bilge Doğan TEKİRDAĞ  
66 408 Nazlı Bayam TEKİRDAĞ  
67 409 Birol Kansoy TEKİRDAĞ  
68 413 Sevil Erdoğan TEKİRDAĞ  
69 414 Sevilay Bozdoğan TEKİRDAĞ  
70 417 Gülşen Tufan TEKİRDAĞ  
71 420 Fahrettin Kaner TEKİRDAĞ  
72 422 Ebru Düzgen TEKİRDAĞ  
73 424 Nilüfer Şerbetçi TEKİRDAĞ  
74 426 Selim Ayhan TEKİRDAĞ  
75 430 Öznur Baran Erdoğan TEKİRDAĞ  
76 435 Tuncer Tamdoğan TEKİRDAĞ  
77 436 Elif Tamdoğan TEKİRDAĞ  
78 439 Gülşah Erkan TEKİRDAĞ  
79 440 Emin Adalı TEKİRDAĞ  
80 441 Yonca Çetinbaş TEKİRDAĞ  
81 445 Adem Kesebir TEKİRDAĞ  
82 448 Mustafa Darı TEKİRDAĞ  
83 453 Bülent Yılmaz TEKİRDAĞ  
84 456 Şerif Barış Yeğin TEKİRDAĞ  
85 458 Nurseli Erkul Özer TEKİRDAĞ  
86 461 Sevim Eren TEKİRDAĞ  
87 463 Egemen Güngör TEKİRDAĞ  
88 472 Sedat Çevik TEKİRDAĞ  
89 475 Ahmet Orhan Yeğin TEKİRDAĞ  
90 476 Emel İşlek Er TEKİRDAĞ  
91 477 Neslihan Demir TEKİRDAĞ  
92 478 Gülçin Acartürk TEKİRDAĞ  
93 479 Emre Ersin TEKİRDAĞ  
94 481 Burhan Karataban TEKİRDAĞ  
95 484 Nedviye Akay TEKİRDAĞ  
96 486 Ayşe Şen Seven TEKİRDAĞ  
97 487 Sedat Topcu TEKİRDAĞ  
98 488 Ali Gümüş TEKİRDAĞ  
99 501 Tolga Yörük TEKİRDAĞ  
100 503 Dilşat Kızılkaya TEKİRDAĞ  
101 509 Buket Karaman TEKİRDAĞ  
102 518 Zeynep Polat TEKİRDAĞ  
103 521 Caner Arıcı TEKİRDAĞ  
104 522 Muzaffer Onur Karaman TEKİRDAĞ  
105 527 Cihat Eren TEKİRDAĞ  
106 528 Alparslan Ersoy Arda TEKİRDAĞ  
107 540 Belgin Tunca TEKİRDAĞ  
108 544 Yavuz Avcı TEKİRDAĞ  
109 553 Ertuğrul Baykara TEKİRDAĞ  
110 556 İrfan Koca TEKİRDAĞ  
111 558 Emrah Tunca TEKİRDAĞ  
112 568 Başak Yıldız TEKİRDAĞ  
113 572 Yakup Ateş TEKİRDAĞ  
114 573 Aykut Özgel TEKİRDAĞ  
115 574 Münire Özkayılı Aşık TEKİRDAĞ  
116 575 Mahir Aşık TEKİRDAĞ  
117 577 Eda Ahmetkocaoğlu TEKİRDAĞ  
118 578 Sultan Oktay Ayarman TEKİRDAĞ  
119 585 Ayla Akyüz Gülbahar TEKİRDAĞ  
120 590 Serkan Durğut TEKİRDAĞ  
121 598 Nilüfer Durmaz TEKİRDAĞ  
122 600 Ahmet Usta TEKİRDAĞ  
123 603 Zeynel Şen TEKİRDAĞ  
124 606 Oya Üner TEKİRDAĞ  
125 612 Esra Biberci TEKİRDAĞ  
126 613 Filiz Özyurt TEKİRDAĞ  
127 616 Meral Diktaş TEKİRDAĞ  
128 617 Nesrin Avcı TEKİRDAĞ  
129 618 Selin Deviren Tahtabiçen TEKİRDAĞ  
130 620 Sevgi Yapıcı TEKİRDAĞ  
131 627 Hasan Fehmi Özer TEKİRDAĞ  
132 638 Ali Tunç Saygun TEKİRDAĞ  
133 643 Eren Bülbül TEKİRDAĞ  
134 651 Rahime Burcu Kalyoncu TEKİRDAĞ  
135 658 Nevzat Akman TEKİRDAĞ  
136 665 Tümay Uncu TEKİRDAĞ  
137 667 Pınar Güner TEKİRDAĞ  
138 668 Barış Bilge TEKİRDAĞ  
139 677 Akın Gülbahar TEKİRDAĞ  
140 678 Uğur Yüksel TEKİRDAĞ  
141 681 Hasan Aykut Hasanoğlu TEKİRDAĞ  
142 687 Mustafa Göktiğin Kekevi TEKİRDAĞ  
143 698 İbrahim Pehlivan TEKİRDAĞ  
144 702 Bahar Birol TEKİRDAĞ  
145 703 İpek Yelken Altıntaş TEKİRDAĞ  
146 706 Merve Dökmen Serin TEKİRDAĞ  
147 707 Barış Aktaş TEKİRDAĞ  
148 708 Olcay Yurdakul TEKİRDAĞ  
149 711 Koray Çevik TEKİRDAĞ  
150 721 Efsun Kekevi TEKİRDAĞ  
151 725 Figen Kocaağalar TEKİRDAĞ  
152 727 Gökalp Çınar TEKİRDAĞ  
153 729 Aslı Cilasin TEKİRDAĞ  
154 733 Duygu Erkavin Akın TEKİRDAĞ  
155 734 Yıldız Çelikkol TEKİRDAĞ  
156 737 Fatih Kocaman TEKİRDAĞ  
157 745 Gülşah Can TEKİRDAĞ  
158 750 Şenay Becerikli TEKİRDAĞ  
159 752 Selami Bilgi TEKİRDAĞ  
160 760 Murat Öztürk TEKİRDAĞ  
161 775 Aslı Işıkgör TEKİRDAĞ  
162 781 Atamer Örü TEKİRDAĞ  
163 784 Aydın Canpolat TEKİRDAĞ  
164 787 Çağlar Çalışkan TEKİRDAĞ  
165 790 Emre Patan TEKİRDAĞ  
166 795 Gamze Kor TEKİRDAĞ  
167 798 Hüseyin Doğrusöz TEKİRDAĞ  
168 812 Harun Özmen TEKİRDAĞ  
169 816 Veli Yaşın TEKİRDAĞ  
170 819 Meryem Seda Baş TEKİRDAĞ  
171 820 Tuğçe Küçükdoğan Çevik TEKİRDAĞ  
172 824 Seda Tepe Ataç TEKİRDAĞ  
173 826 Hasan Mert Ergen TEKİRDAĞ  
174 832 Elif Çınar İmer TEKİRDAĞ  
175 837 Anıl Kardaş TEKİRDAĞ  
176 858 Ayça Güven Son TEKİRDAĞ  
177 859 Sebahattin Çavuş TEKİRDAĞ  
178 860 Onur Civelek TEKİRDAĞ  
179 867 Ali Rıza Uzun TEKİRDAĞ  
180 870 Rüzgan Ümmühan Özkan TEKİRDAĞ  
181 876 Emre Turgutlugil TEKİRDAĞ  
182 880 Cansu Bayol TEKİRDAĞ  
183 881 Orçun Urak TEKİRDAĞ  
184 882 Didem Güven Mısırlı TEKİRDAĞ  
185 885 Ayça Ayaz Çevik TEKİRDAĞ  
186 892 Selin Çimen TEKİRDAĞ  
187 895 Alev Neydim TEKİRDAĞ  
188 901 Nilüfer Budak TEKİRDAĞ  
189 903 İlkay Acar TEKİRDAĞ  
190 905 Sümeyra Huba TEKİRDAĞ  
191 914 Muhammet Emirhan İşkür TEKİRDAĞ  
192 918 Didem Mızrak TEKİRDAĞ  
193 919 Vildan Avcı Akyürek TEKİRDAĞ  
194 927 Yasemin Cabbar Şen TEKİRDAĞ  
195 929 Yahya Has TEKİRDAĞ  
196 920 Ozan Pek TEKİRDAĞ  
197 939 Can Sevinç TEKİRDAĞ  
198 942 Orkun Özdemir TEKİRDAĞ  
199 950 Korhan Tamkoç TEKİRDAĞ  
200 952 Sinem Özsoy TEKİRDAĞ  
201 953 Semih Keskin TEKİRDAĞ  
202 959 Büşra Çızık TEKİRDAĞ  
203 960 Emine Kolburan TEKİRDAĞ  
204 963 Gözde Gümüş TEKİRDAĞ  
205 964 Cem Soyuer TEKİRDAĞ  
206 968 Mert Elekçi TEKİRDAĞ  
207 972 Eda Kabak TEKİRDAĞ  
208 973 Ferhunde Çelikkanat Has TEKİRDAĞ  
209 974 Derya Nebioğlu TEKİRDAĞ  
210 976 Saadet Bezcioğlu TEKİRDAĞ  
211 980 Necati Ünal TEKİRDAĞ  
212 983 Cemal Koyar TEKİRDAĞ  
213 984 Gül Hekim TEKİRDAĞ  
214 988 Bestami Uğur Alkan TEKİRDAĞ  
215 989 Güler Cengiz Çetinkaya TEKİRDAĞ  
216 992 Talip Ergül TEKİRDAĞ  
217 995 Buğra Durgut TEKİRDAĞ  
218 1000 Halit Batuhan Budak TEKİRDAĞ  
219 1005 Sedef Arslan TEKİRDAĞ  
220 1009 Evren Baykaldı TEKİRDAĞ  
221 1010 Hasan Fehmi Öksüz TEKİRDAĞ  
222 1012 Filiz Orman TEKİRDAĞ  
223 1020 Hilal Üner Özcan TEKİRDAĞ  
224 1024 Elif Üstün TEKİRDAĞ  
225 1025 Hüseyin Onur Güner TEKİRDAĞ  
226 1030 Taner Tufan TEKİRDAĞ  
227 1032 Ali Caymazer TEKİRDAĞ  
228 1033 Arda Ergene TEKİRDAĞ  
229 1035 Gamze Alev Baydemir TEKİRDAĞ  
230 1043 Cansın Irmak Dökmen TEKİRDAĞ  
231 1047 Begüm Kılıçaslan TEKİRDAĞ  
232 1051 Zeynep Hazal Fazlı TEKİRDAĞ  
233 1052 Berfin Özyurt TEKİRDAĞ  
234 1054 Ayhan Terzi TEKİRDAĞ  
235 1057 Enez Ortacalar TEKİRDAĞ  
236 1059 Recep Yüksekyayla TEKİRDAĞ  
237 1070 Muhsin Çağlar İmer TEKİRDAĞ  
238 1074 Murat Latif Ergül TEKİRDAĞ  
239 1078 Kübra Aksoy TEKİRDAĞ  
240 1085 Kübra Selçuk TEKİRDAĞ  
241 1087 Nigar Cingü TEKİRDAĞ  
242 1088 Ezel Candan Anılır TEKİRDAĞ  
243 1091 Ezgi Yalçın TEKİRDAĞ  
244 1092 Eray Tezcan TEKİRDAĞ  
245 1097 Erdem Cengiz TEKİRDAĞ  
246 1105 Nilüfer Yılmaz TEKİRDAĞ  
247 1108 Mustafa Yıldırım TEKİRDAĞ  
248 1113 Okan Filis TEKİRDAĞ  
249 1118 Taylan İğci TEKİRDAĞ  
250 1122 İpek Özsoy TEKİRDAĞ  
251 1125 Şebnem Tansu Kır Çelik TEKİRDAĞ  
252 1128 Mahir Dişikırık TEKİRDAĞ  
253 1130 Neşe Aslanbay TEKİRDAĞ  
254 1132 Pınar Genç TEKİRDAĞ  
255 1134 Buse Çevik TEKİRDAĞ  
256 1146 Cafer Yılmaz TEKİRDAĞ  
257 1150 Aybüke Kevser Çakır TEKİRDAĞ  
258 1152 Burcu Özyavuz TEKİRDAĞ  
259 1153 Simge İrem TEKİRDAĞ  
260 1156 Mehmet Caner Hamzaoğlu TEKİRDAĞ  
261 1157 Damla Eren TEKİRDAĞ  
262 54 Erol Afacan ÇORLU  
263 80 Türkan Ergun ÇORLU  
264 83 Hasan Orta ÇORLU  
265 85 İbrahim lker Aktuyun ÇORLU  
266 86 Mecit Gönenç ÇORLU  
267 100 İlyas Ergun ÇORLU  
268 114 Halim Taç ÇORLU  
269 147 Orhan Perçinoğlu ÇORLU  
270 170 Huriye Altay Erol ÇORLU  
271 171 Alpaslan Erol ÇORLU  
272 176 Nezir Taner ÇORLU  
273 181 Haydar Eren ÇORLU  
274 189 Mustafa Savaş ÇORLU  
275 195 Mehmet Haraç ÇORLU  
276 200 Tuncay Yavuz ÇORLU  
277 206 Kahraman Aksoy ÇORLU  
278 219 Orhan Öztuna ÇORLU  
279 220 Ahmet Müsellem Görgün ÇORLU  
280 230 İbrahim Karancı ÇORLU  
281 234 Sedat Tekneci ÇORLU  
282 238 Mehmet Atasever ÇORLU  
283 246 Aysel Gündüzlü ÇORLU  
284 253 Hakkı Önder ÇORLU  
285 260 Celal Ateş ÇORLU  
286 263 Savaş Kayan ÇORLU  
287 266 Adnan Karagöz ÇORLU  
288 273 Dilek Taşçı ÇORLU  
289 276 Erdoğan Taşçı ÇORLU  
290 294 Mine Harman ÇORLU  
291 298 Haşim Korkmaz ÇORLU  
292 299 İlhan Kara ÇORLU  
293 304 Şükrü Özadalı ÇORLU  
294 308 Niyazi Ayhan Yavuz ÇORLU  
295 310 Mustafa Yüce ÇORLU  
296 317 İlhami Beklen ÇORLU  
297 334 Ayhan Civan ÇORLU  
298 346 Yüce Durmuş ÇORLU  
299 352 Zehra Akgül Öztürk ÇORLU  
300 353 Mustafa Uçkan ÇORLU  
301 354 Kemal Kaan Aytuğ ÇORLU  
302 368 Müjde Tuncay Hanceroğlu ÇORLU  
303 372 Hasan Gider ÇORLU  
304 375 Süleyman Özen ÇORLU  
305 376 Züheyla Dülger Durmuş ÇORLU  
306 380 Serkan Değirmenci ÇORLU  
307 381 Mehmet Himmet Yelken ÇORLU  
308 390 Nilgün Civelek ÇORLU  
309 393 Ahmet Uzun ÇORLU  
310 395 Basri Orta ÇORLU  
311 400 Nurcihan Baytaroğlu Çetiner ÇORLU  
312 402 Havva Nalbant Tekin ÇORLU  
313 403 Hülya Çağlayan Mat ÇORLU  
314 407 Hikmet Köksal Şen ÇORLU  
315 412 Serkan Kızıler ÇORLU  
316 415 Murat İşcan ÇORLU  
317 419 Cumaziye Ceren Zayım ÇORLU  
318 425 Sermin Saban ÇORLU  
319 427 Zeki Onat ÇORLU  
320 428 Filiz Ceyhun ÇORLU  
321 431 Murat Şahin ÇORLU  
322 432 Ahmet Duman ÇORLU  
323 443 Muhammed Özsarı ÇORLU  
324 446 Tolga Tunalı ÇORLU  
325 447 Abdullah Özilhan ÇORLU  
326 452 Kerim Atalay ÇORLU  
327 462 Serdar Taşyuvarlayan ÇORLU  
328 471 Kadir Şahan ÇORLU  
329 480 Ertan Arslan ÇORLU  
330 482 Harun Reşit Güngör ÇORLU  
331 489 Onur Baltalı ÇORLU  
332 494 Heyran Ferliel Büyükyılmaz ÇORLU  
333 496 Betül Bozkurt Diner ÇORLU  
334 506 Mecit Gül ÇORLU  
335 508 Zeynel Tufan  ÇORLU  
336 510 Tuna Sarısoy ÇORLU  
337 512 Yeşim Parlak ÇORLU  
338 514 Özlem Öztürk ÇORLU  
339 515 Emre Köprülü ÇORLU  
340 516 Tahsin Eligül ÇORLU  
341 519 Gülay Sakaoğlu ÇORLU  
342 524 Oğuz Eren ÇORLU  
343 529 Mehmet Tarık Yunusoğlu ÇORLU  
344 530 Cem Büke ÇORLU  
345 532 Elçin Yenice Köprülü ÇORLU  
346 533 Oya Bıyık ÇORLU  
347 534 Zümrüt Canku Arslan ÇORLU  
348 536 Gülşah Yavaş Yılmaz ÇORLU  
349 538 Özgür Halaç ÇORLU  
350 542 Elif Orta ÇORLU  
351 543 Berna Ağtaş ÇORLU  
352 545 Umut Sönmez ÇORLU  
353 546 Sinan Hatipoğlu ÇORLU  
354 559 Güven Sözbir ÇORLU  
355 561 Tansu Semih Aydoğdu ÇORLU  
356 562 Barış Çakar ÇORLU  
357 563 Serdar Köymen ÇORLU  
358 564 Betül Demircan ÇORLU  
359 565 Tuğba Çetinkol Tüysüz ÇORLU  
360 566 Ayşe Güvercin Şahan ÇORLU  
361 567 Sinem Malgaç ÇORLU  
362 569 Fahrettin Atakan Öztuna ÇORLU  
363 570 Alev Binay Öztuna ÇORLU  
364 576 Mustafa Cihanoğlu ÇORLU  
365 580 Bülent Özen ÇORLU  
366 583 Nuriye Çiğdem Nehoş Akçay ÇORLU  
367 584 Ayşen Haksöz Dikyar ÇORLU  
368 589 Ersen Gönül ÇORLU  
369 591 İbrahim Doğan ÇORLU  
370 592 Hidayet Özden ÇORLU  
371 594 Zühtü Canbaz ÇORLU  
372 595 Halit Kasım ÇORLU  
373 596 Olcay Kıvanç ÇORLU  
374 599 Ayşe Dol ÇORLU  
375 602 Yunus Tuğlu ÇORLU  
376 614 Kemal Sezai Eyüboğlu ÇORLU  
377 621 Özgür Ertaş ÇORLU  
378 622 Zeynep Hande Özel ÇORLU  
379 623 Gülsen Yılmaz Köseler ÇORLU  
380 628 Birol Güngör ÇORLU  
381 630 Sinem İyidoğan ÇORLU  
382 634 Nuray Topaç Öztürk ÇORLU  
383 641 Ömür Dikyar ÇORLU  
384 642 Umut Azgüler ÇORLU  
385 646 Bahadır Berk ÇORLU  
386 648 Fatih Mehmet Talan ÇORLU  
387 655 Ersel Kesici ÇORLU  
388 656 Asena Şimal Ergenekon ÇORLU  
389 657 Kadir Düzköylü ÇORLU  
390 659 İsmail Atak ÇORLU  
391 660 Murat Keçeci ÇORLU  
392 661 Yeliz Köse ÇORLU  
393 663 Feyzullah Buyer ÇORLU  
394 664 Adem Bayraklı ÇORLU  
395 666 Muhiddin Mete İyidoğan ÇORLU  
396 670 Özgün Erinç Taşan ÇORLU  
397 672 Celalettin Rumi Yiğiter ÇORLU  
398 679 Ahmet Tülbentçi ÇORLU  
399 680 Mihriban Öner Özmen ÇORLU  
400 682 Osman Tüysüz ÇORLU  
401 683 Özgür Gölemenli ÇORLU  
402 684 Yaşar Yenigün ÇORLU  
403 689 Itır Ece Alkoç ÇORLU  
404 690 Harun Esendir ÇORLU  
405 693 Didem Boz ÇORLU  
406 694 Güner Yenen ÇORLU  
407 695 Tolga Kerem Dönmezer ÇORLU  
408 699 Tuğçe Yavuz Gündüz ÇORLU  
409 700 Eliz Ayaz ÇORLU  
410 701 Ertürk Karakaş ÇORLU  
411 712 Hasan Berk Ulaştır ÇORLU  
412 713 Dilek Demirel ÇORLU  
413 714 Murat Alper Güven ÇORLU  
414 717 Semih Şişman ÇORLU  
415 718 Gürkan Düzenli ÇORLU  
416 719 Uğur Gür ÇORLU  
417 720 Hülya Pektaş ÇORLU  
418 722 Ahmet Kılıç ÇORLU  
419 724 Ufuk Aydemir ÇORLU  
420 728 Hasan Berkay Özilhan ÇORLU  
421 730 Murat Meral ÇORLU  
422 731 Gamze Tunca Tam ÇORLU  
423 736 Hasan Sami Gürbüz ÇORLU  
424 739 Erhan Tezcan ÇORLU  
425 742 Çilem Türkmen Keskin ÇORLU  
426 746 Beril Kelem ÇORLU  
427 747 Ender Levent Tez ÇORLU  
428 748 Önder Kaloğlu ÇORLU  
429 749 Sedef Topal Buyer ÇORLU  
430 754 Hilal Çamer Pişkin ÇORLU  
431 755 Emre Çağlar Özel ÇORLU  
432 756 Cem Albal ÇORLU  
433 757 Sıtkı Kahya ÇORLU  
434 758 Yücel Aksoy ÇORLU  
435 759 Rasim Kılıç ÇORLU  
436 765 Oya Güney ÇORLU  
437 766 Duygu İşler Talan ÇORLU  
438 772 Gökçe Dağ ÇORLU  
439 776 Hülya Özcan ÇORLU  
440 777 Selin Baysan Şişman ÇORLU  
441 779 Yağmur Yurtdseven Balcı ÇORLU  
442 783 Gamze Sedef ÇORLU  
443 785 Sibel Bektaş ÇORLU  
444 786 Fatma Altay Pehlivan ÇORLU  
445 789 Yasemin Kanık Ağgül ÇORLU  
446 796 Didem Artık Tutaşer ÇORLU  
447 799 Feyza Doğan ÇORLU  
448 800 Tansel Gülseven ÇORLU  
449 801 Işılay Nil ÇORLU  
450 802 Merve İşbilen ÇORLU  
451 807 Bilgehan Yağcı ÇORLU  
452 809 Kağan Sara ÇORLU  
453 813 Hilal Dündar Kaya ÇORLU  
454 815 Hasan Çetin ÇORLU  
455 820 Merve Demir Yılmaz ÇORLU  
456 821 Haşim Eker ÇORLU  
457 822 Talat Mert Arslan ÇORLU  
458 827 Özden Tez ÇORLU  
459 828 Duygu Kara Öge ÇORLU  
460 830 Cem Karaca ÇORLU  
461 831 Gülcan Çantalı Ozut ÇORLU  
462 835 Emre Yılmaz ÇORLU  
463 838 Fırat Uysalcan ÇORLU  
464 839 Yeşim Alkoç ÇORLU  
465 841 Melda Dülgar ÇORLU  
466 843 Ender Özdemir ÇORLU  
467 844 Simge Sevinç Gülseven ÇORLU  
468 845 Güney Haris Şahin ÇORLU  
469 849 Seval Korkmaz ÇORLU  
470 857 Refah Güngör ÇORLU  
471 861 Ecem Berk Olgun ÇORLU  
472 864 İlhan Eroğlu ÇORLU  
473 865 İdris Korkmaz ÇORLU  
474 866 Celil Buldu ÇORLU  
475 869 Yiğithan Şener ÇORLU  
476 873 Gürkan Özut ÇORLU  
477 875 Nihal Fidantemiz Gökduman ÇORLU  
478 877 Zehra Karaburun ÇORLU  
479 878 Barış Tırpan ÇORLU  
480 879 Gizem Altıntaş Doğan ÇORLU  
481 883 Necdet Kaplan ÇORLU  
482 888 Fatma Delal Dağ ÇORLU  
483 889 Şenay Hulisioğlu Kokoz ÇORLU  
484 893 Tuğba Yağcı ÇORLU  
485 894 Oğuzhan Ural ÇORLU  
486 896 Naim Fidan ÇORLU  
487 902 Murat Kahraman ÇORLU  
488 909 Eliz Korkmaz ÇORLU  
489 911 Oğuzhan Tamyüksel ÇORLU  
490 912 Aslı Kumyol ÇORLU  
491 916 Elif Nur Boz ÇORLU  
492 922 Başak Ataman ÇORLU  
493 928 Ertuğrul Turan ÇORLU  
494 932 Gözde Altıntaş ÇORLU  
495 935 Aysun Akkurt ÇORLU  
496 936 Burak Özen ÇORLU  
497 938 İbrahim Berat Özilhan ÇORLU  
498 949 Yasemin Yapıcı ÇORLU  
499 954 Ceylan Güngör ÇORLU  
500 956 Merve Türen ÇORLU  
501 958 Ayça Bilge Meydan ÇORLU  
502 962 Emre Tetik ÇORLU  
503 966 Kerem Saydere ÇORLU  
504 967 Cenk Serttaş ÇORLU  
505 970 Melek Çiçek ÇORLU  
506 975 Pınar Şenyurt ÇORLU  
507 978 Selih Mert Öge ÇORLU  
508 979 Özge Akgül Mercan ÇORLU  
509 981 Aygen Danış ÇORLU  
510 985 Zühtü Uğur ÇORLU  
511 990 Derya Kurtoğlu ÇORLU  
512 991 Samet Aygut ÇORLU  
513 993 Ekrem Çakmak ÇORLU  
514 994 Melike Yazıcı ÇORLU  
515 996 Barkın Bakiş ÇORLU  
516 997 Barış İnceler ÇORLU  
517 998 Ezgi Çemrek ÇORLU  
518 1002 Kübra Kalay ÇORLU  
519 1003 Erdem Kasapoğlu ÇORLU  
520 1004 Ebru Karaboğa ÇORLU  
521 1007 Tülünay Korkmaz ÇORLU  
522 1011 Merve Deniz ÇORLU  
523 1015 Halil Ahmet Yüce ÇORLU  
524 1016 Emre Yetilmiş ÇORLU  
525 1017 Canan Bahar Aydın ÇORLU  
526 1018 Cihan Karaca ÇORLU  
527 1021 Nihal Zayım ÇORLU  
528 1023 Seda Altıparmak ÇORLU  
529 1026 Şebnem Acavit Urun ÇORLU  
530 1028 Gülcan İnan ÇORLU  
531 1029 Hilal Bölükbaşı ÇORLU  
532 1031 Bengisu Kurtoğlu ÇORLU  
533 1034 Merve Filiz ÇORLU  
534 1039 Dilhan Hoşgörür ÇORLU  
535 1040 Kaan Makinacı ÇORLU  
536 1041 Elif Duman ÇORLU  
537 1044 Gökçe Altıner ÇORLU  
538 1048 Gökhan Güzel ÇORLU  
539 1055 Duygu Karahan ÇORLU  
540 1056 Enes Efe ÇORLU  
541 1058 Hazal Özilhan ÇORLU  
542 1060 Halil Demir ÇORLU  
543 1064 Hayriye Yücem Ünal ÇORLU  
544 1065 Batuhan Demircan ÇORLU  
545 1067 Öykü Çiçek Akyatan ÇORLU  
546 1072 Sena Açil ÇORLU  
547 1076 İrfan Odabaşoğlu ÇORLU  
548 1077 Muhammet Özkütükçü ÇORLU  
549 1079 İbrahim Barış Kayan ÇORLU  
550 1080 Tansu Baş ÇORLU  
551 1081 Ege Asena Afyon ÇORLU  
552 1084 Ayşegül Kartal ÇORLU  
553 1086 Hüseyin Burak Fazlı ÇORLU  
554 1089 Burcu Yurtsever ÇORLU  
555 1090 Eser Olgun ÇORLU  
556 1093 Selda Kahraman ÇORLU  
557 1094 Merve Danacı ÇORLU  
558 1095 Nusret Meran ÇORLU  
559 1096 Koray Dindar ÇORLU  
560 1099 Oğuzhan Özkan ÇORLU  
561 1100 Kübra Sakarya ÇORLU  
562 1101 Şevki Emre Döner ÇORLU  
563 1104 Mert Aydın ÇORLU  
564 1109 Seda Gökçe Kerman ÇORLU  
565 1112 İsmail Baki Aktaş ÇORLU  
566 1114 Zeynep Akın Benli ÇORLU  
567 1120 Yunus Gönül ÇORLU  
568 1121 Gönenç Yay ÇORLU  
569 1126 Naime Altay ÇORLU  
570 1133 Kaan Uslu ÇORLU  
571 1143 Hazal Özkan ÇORLU  
572 1144 Fatma İrem Bayar ÇORLU  
573 1151 Seher Bilgin ÇORLU  
574 1154 Onur Cengiz ÇORLU  
575 1158 Serdar Güleç ÇORLU  
576 1159 Durmuş Ali Kocabaş ÇORLU  
577 1164 Oktay Öztürk ÇORLU  
578 1171 Muhammed Burhan Taştan ÇORLU  
579 128 Engin Özden ÇERKEZKÖY  
580 174 Zeki Baydar ÇERKEZKÖY  
581 303 Hakan Yeşilyuva ÇERKEZKÖY  
582 316 Turan Kabaklar ÇERKEZKÖY  
583 333 Orhan Yurdadön ÇERKEZKÖY  
584 351 Erdoğan Ünal ÇERKEZKÖY  
585 356 Yıldırım Karaoğlu ÇERKEZKÖY  
586 366 Ziya Osmanoğlu ÇERKEZKÖY  
587 379 Arif Hikmet Can ÇERKEZKÖY  
588 416 Arzu Özbilen ÇERKEZKÖY  
589 433 Abdullah Kabakulak ÇERKEZKÖY  
590 438 Yasemin Elhan ÇERKEZKÖY  
591 442 Osman Balcı ÇERKEZKÖY  
592 449 Selen Tok ÇERKEZKÖY  
593 450 Hasan Öztürk ÇERKEZKÖY  
594 459 Tolga İşcan ÇERKEZKÖY  
595 460 Kenan Efeoğlu ÇERKEZKÖY  
596 465 Levent Gülez ÇERKEZKÖY  
597 468 Erhan Karabaş ÇERKEZKÖY  
598 469 Ozan Genç ÇERKEZKÖY  
599 474 Taner Er ÇERKEZKÖY  
600 490 Halil Tutav ÇERKEZKÖY  
601 502 Utku Baydar ÇERKEZKÖY  
602 551 Nurcan Gülhan ÇERKEZKÖY  
603 557 Lütfü İğrek ÇERKEZKÖY  
604 588 Mehmet Yalçın İçöz ÇERKEZKÖY  
605 604 Füsun Sular ÇERKEZKÖY  
606 605 Hatice Kaçar Sezen ÇERKEZKÖY  
607 619 Güven Gönenç ÇERKEZKÖY  
608 626 Gülbeyaz Bakanoğlu ÇERKEZKÖY  
609 633 Taylan Yürüten ÇERKEZKÖY  
610 645 Özgür Doğan ÇERKEZKÖY  
611 647 Savaş Ağır ÇERKEZKÖY  
612 652 Egemen Gürcün ÇERKEZKÖY  
613 653 Nadir Durukan ÇERKEZKÖY  
614 654 Bülent Önal ÇERKEZKÖY  
615 662 Sefa Çıkan ÇERKEZKÖY  
616 669 Esra Yavuz ÇERKEZKÖY  
617 673 Ahmet Rahman Metin ÇERKEZKÖY  
618 691 Sunay Saroğlukahramanı ÇERKEZKÖY  
619 692 Kenan Özkan ÇERKEZKÖY  
620 696 Bulut Becerik ÇERKEZKÖY  
621 697 Tuncay Akyıl ÇERKEZKÖY  
622 705 Arzu Gürcün ÇERKEZKÖY  
623 726 Daimi Kaya ÇERKEZKÖY  
624 732 Elif Duygu Becerik ÇERKEZKÖY  
625 738 Hakkı Cenk Selvili ÇERKEZKÖY  
626 743 Şaban Çelen ÇERKEZKÖY  
627 753 Ruhan Erciyas Durukan ÇERKEZKÖY  
628 761 Ayhan Karabal ÇERKEZKÖY  
629 763 Semra Bingöl ÇERKEZKÖY  
630 767 Didem Kahraman ÇERKEZKÖY  
631 771 Turan Hakkı Er ÇERKEZKÖY  
632 782 Yücel Ülkü ÇERKEZKÖY  
633 794 Özgü Akgün Tarım ÇERKEZKÖY  
634 804 Gülşen Bozkuş ÇERKEZKÖY  
635 805 Kevser Boz ÇERKEZKÖY  
636 823 Önder Erkiş ÇERKEZKÖY  
637 825 İdris Dumlu ÇERKEZKÖY  
638 829 Selime Sülüşoğlu ÇERKEZKÖY  
639 833 Mustafa Atalay Pektaş ÇERKEZKÖY  
640 836 Onur Boz ÇERKEZKÖY  
641 840 Elif Er ÇERKEZKÖY  
642 847 Hamide Esra Taşkın Aydoğmuş ÇERKEZKÖY  
643 852 Umut Yaşar Karaoğlu ÇERKEZKÖY  
644 853 Seda Akman Yılmaz ÇERKEZKÖY  
645 854 Utkun Akgün ÇERKEZKÖY  
646 863 Erim Tekin ÇERKEZKÖY  
647 872 Tarık Öztürk ÇERKEZKÖY  
648 887 Pınar Kaya Tekin ÇERKEZKÖY  
649 891 Merve Aşut ÇERKEZKÖY  
650 896 Emre Bilir ÇERKEZKÖY  
651 899 Emel Şenay Duran ÇERKEZKÖY  
652 906 Büşra Gürbüz ÇERKEZKÖY  
653 910 Burcu Birgün ÇERKEZKÖY  
654 913 Ayşe Nur Saraç ÇERKEZKÖY  
655 917 Hasan Keçe ÇERKEZKÖY  
656 925 Gökhan Turhan ÇERKEZKÖY  
657 926 Ercan Üçel ÇERKEZKÖY  
658 933 Berhan Kanmış ÇERKEZKÖY  
659 934 Hüseyin Can Akay ÇERKEZKÖY  
660 937 Yunus Emre Yılmaz ÇERKEZKÖY  
661 940 Mehmet Ertürk Erdevir ÇERKEZKÖY  
662 941 Cansu Yaran Filiz ÇERKEZKÖY  
663 944 Mert Atıl Çıkan ÇERKEZKÖY  
664 945 Rabia Mıstık ÇERKEZKÖY  
665 955 Mihriban Dumlu ÇERKEZKÖY  
666 957 Zeynep Çeteci ÇERKEZKÖY  
667 965 Rana Yöndem ÇERKEZKÖY  
668 969 Büşra Çetinkaya ÇERKEZKÖY  
669 977 Bülent Toksöz ÇERKEZKÖY  
670 987 Baturay Keskinbıçak ÇERKEZKÖY  
671 999 Mustafa Teymur ÇERKEZKÖY  
672 1001 Enes Kemal Kaya ÇERKEZKÖY  
673 1006 Umut Baydar ÇERKEZKÖY  
674 1008 Semih İzgi ÇERKEZKÖY  
675 1013 Sema Mert ÇERKEZKÖY  
676 1014 Pınar Dinç ÇERKEZKÖY  
677 1019 Yasemin Semen Arslan ÇERKEZKÖY  
678 1022 Duygu Okur ÇERKEZKÖY  
679 1027 Yağmur Öğüt ÇERKEZKÖY  
680 1036 Doğan Aktuğ ÇERKEZKÖY  
681 1037 Hasibe Çeliker ÇERKEZKÖY  
682 1042 Asilnur Sönmez ÇERKEZKÖY  
683 1045 Andaş Hasan Şahin ÇERKEZKÖY  
684 1046 Gözde Yangel ÇERKEZKÖY  
685 1066 Ferdi Mandalı ÇERKEZKÖY  
686 1071 Hamide Kutub Yılmaz ÇERKEZKÖY  
687 1073 İlyas Karahan ÇERKEZKÖY  
688 1075 Güntan Şahin ÇERKEZKÖY  
689 1082 Hakan Boy ÇERKEZKÖY  
690 1098 Selçuk Erdevir ÇERKEZKÖY  
691 1102 Nur Aktaş ÇERKEZKÖY  
692 1107 Yusuf Tunahan Su ÇERKEZKÖY  
693 1110 İlker Güldaş ÇERKEZKÖY  
694 1111 Aycan Bülbül ÇERKEZKÖY  
695 1115 Ebrer Metin Cansız ÇERKEZKÖY  
696 1117 Neslihan Tatlıdil ÇERKEZKÖY  
697 1123 Hikmet Hazel Özarda ÇERKEZKÖY  
698 1124 Tansu Akbaba ÇERKEZKÖY  
699 1127 Safiye Kaymakcı ÇERKEZKÖY  
700 1131 Adnan Dayan ÇERKEZKÖY  
701 1135 Hatice Almamış ÇERKEZKÖY  
702 1136 Ayşe Güner Yörük ÇERKEZKÖY  
703 1138 Nurgül Baran ÇERKEZKÖY  
704 1139 Gizem Baştürk ÇERKEZKÖY  
705 1142 Gökhan Demir ÇERKEZKÖY  
706 1145 Sinan Öge ÇERKEZKÖY  
707 1147 Mert Şahin ÇERKEZKÖY  
708 1155 Dudu Nilay Türkaydın ÇERKEZKÖY  
709 1160 Haşim Tapancı ÇERKEZKÖY  
710 49 Muzaffer Erden MALKARA  
711 69 Cezmi Özdemir MALKARA  
712 73 Nihat Tamay MALKARA  
713 111 Yılmaz Kerim MALKARA  
714 120 Rıza Kenan Dinç MALKARA  
715 148 Mümün Baykal MALKARA  
716 198 Cemal Çiftçi MALKARA  
717 252 Yusuf Arabacı MALKARA  
718 267 Ahmet Şentürk MALKARA  
719 282 Ergün Vardar MALKARA  
720 319 Fatma Yavuz MALKARA  
721 345 Melahat Basmaz Taşdemir MALKARA  
722 364 Naci Kayhan MALKARA  
723 397 Şebnem Alp MALKARA  
724 470 Yeliz Koçak MALKARA  
725 492 Gökmen Kalal MALKARA  
726 495 Sevil Dağ Işım MALKARA  
727 511 Alaeddin Şerbetçi MALKARA  
728 550 Kazım Işım MALKARA  
729 639 Caner Cıvak MALKARA  
730 640 Serpil Yarımel MALKARA  
731 848 Samet Parapan MALKARA  
732 868 Gamze Engin Esgar MALKARA  
733 871 Esra Çakmak MALKARA  
734 900 Duygu Yavuz MALKARA  
735 921 Fatma Süerden Köse MALKARA  
736 943 Erman Yavuz MALKARA  
737 134 Mehmet Urak HAYRABOLU  
738 217 Ercan Moralar HAYRABOLU  
739 236 Fethi Saldan HAYRABOLU  
740 268 Basri Eker HAYRABOLU  
741 331 Veysel Erez HAYRABOLU  
742 378 İsmail Çatan HAYRABOLU  
743 466 Fahri Sürücü HAYRABOLU  
744 686 Sinan Karacak HAYRABOLU  
745 791 Ece Saldan HAYRABOLU  
746 808 Nurşah Başol HAYRABOLU  
747 948 Muradiye Müge Dinçar HAYRABOLU  
748 1062 Behiyenur Çetinkaya HAYRABOLU  
749 1103 Cemile Gizem Irgıt HAYRABOLU  
750 152 Abdurrahim Ekici SARAY  
751 160 Rafet Kırkoyun SARAY  
752 225 Cahit Akhan SARAY  
753 257 Soner Beydoğan SARAY  
754 306 Doğan Uzun SARAY  
755 429 Raif Dedeoğlu SARAY  
756 491 Demet Karpat Erol SARAY  
757 525 Erkan Koru SARAY  
758 526 Mustafa Kurtul Karabulutlar SARAY  
759 552 Hülya Kırat SARAY  
760 555 Özge Çakar Tezeroğulları SARAY  
761 610 Müeyyet Gülnur Karabulak SARAY  
762 685 Cem Tuncel SARAY  
763 735 Minel Sayın Ağır SARAY  
764 774 Semih Saraç SARAY  
765 811 Sait Eray Nayir SARAY  
766 1050 Eray Balcı SARAY  
767 1116 Erman Cilasin SARAY  
768 58 Ahmet Yalnız ŞARKÖY  
769 155 M.Zeki Sadunoğlu ŞARKÖY  
770 249 Kemal Ahmet Sezgen ŞARKÖY  
771 291 Sema Sezgen ŞARKÖY  
772 321 İbrahim Uyar ŞARKÖY  
773 336 Ercan Yücel ŞARKÖY  
774 367 Ongun Mızrak ŞARKÖY  
775 615 Kağan Yılmaz ŞARKÖY  
776 704 Kemal Küçük ŞARKÖY  
777 810 Reyhan Şahin ŞARKÖY  
778 874 Bahadır Özkaynak ŞARKÖY  
779 886 Şerife Şeyda Keskin ŞARKÖY  
780 908 Şeyhmüslüm Tuğ ŞARKÖY  
781 130 Musa Varol MURATLI  
782 185 Salahattin Atasever MURATLI  
783 248 İsmet Yılmaz MURATLI  
784 307 Tayfun Uyanık MURATLI  
785 323 Bahar Meriç MURATLI  
786 340 Yavuz Ergün MURATLI  
787 539 Esra Gökçen Varol Dokur MURATLI  
788 797 Ertuğ Görkem Varol MURATLI  
789 982 Arzu Yorgun MURATLI  
790 1063 Tuğçe Gizem Velişan MURATLI  
791 1137 Ayşegül Kırış MURATLI  
792 1140 Sezgin Yorgun MURATLI  
793 374 Özkan Doğanay M.EREĞLİSİ  
794 497 Seyhan Okatan M.EREĞLİSİ  
795 764 Özge Binay Kumsel M.EREĞLİSİ  
796 814 Meltem Hasgül M.EREĞLİSİ  

© Copyright 2021 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır