8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun
 

 Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de içtenlikle belirttiği gibi Bir toplum cinslerden yalnız birinin yüz yılımızın gerektirdiklerini elde etmesiyle yetinirse, o toplum yarı yarıya zayıflamış olur.. . Bizim toplumumuzun uğradığı başarısızlıkların sebebi kadınlarımıza karşı ihmal ve kusurun sonucudur… Bir toplumun bir uzvu faaliyette bulunurken öteki uzvu atâlette olursa, o toplum felce uğramış demektir.”

                  Kadın ve erkek eşittir.

             Kadın ve  erkek eşitliği gerçeği toplumların yararı için sonradan icat edilmiş bir şey değil bizatihi insanın varoluşu ile ilgili temel bir doğrudur. İnsanın gerçekliği onun ruhundadır ve ruhun da cinsiyeti yoktur.

               Bu gün bile hala  dünyada pek çok milletin kadınları, Atatürk’ün Türk kadınına sağladığı haklara kavuş­mak için daha uzun yıllar mücadele etmeğe mecbur olacaklardır. Cumhuriyetin emanet edildiği biz genç kuşakların bir  asli görevi de, Atatürk’ün, çok çetin güçlüklere rağmen, kadının hakları ve statüsü konusunda gerçekleştirdiklerini koruyup kökleştirmek, O’nun ilkelerine sahip çıkmak ve bu ilkelerin aşınmasına imkân vermemektir.

             Cumhuriyet ile kazanılmış tüm çağdaş hak ve özgürlüklerle donanmış olarak toplumun ve yaşamın her alanında büyük başarılarla yer almış bulunan Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününü en içten dileklerimle kutluyorum.

 

Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu Adına

Av. Erhan SEZER
Tekirdağ Barosu Başkanı

© Copyright 2018 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır