Avukatlık Kanununa Aykırı Faaliyet Gösteren İşyeri ile İlgili Tekirdağ Barosu'nca Yürütülen Hukuki Süreç Hakkında Bilgilendirme

Çorlu İlçemizde “….. Hukuki İdari Danışmanlık Merkezi” adı altında faaliyet göstermekte olan işyeri hakkında Tekirdağ Barosu Başkanlığı tarafından 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun  “Avukatlık Yetkilerinin Başkaları Tarafından Kullanılmaması” başlıklı 63. Maddesi uyarınca yapılan şikayet üzerine Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş idi.

Söz konusu takipsizlik kararına karşı Baromuz tarafından yapılan itiraz üzerine Çorlu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kaldırılmasına ve Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame düzenlenmesine karar verilmiştir.

Hakimlik kararı üzerine Çorlu 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde Avukatlık Kanununa aykırılık suçundan şirket yetkilisi hakkında kamu davası açılmıştır.

Konuya ilişkin belgeleri bilgilerinize sunarız.

 

© Copyright 2019 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır