DUYURU

K A M U O Y U N A

Son günlerde, kamuoyuna yansıyan avukatlar açısından kabul edilemez nitelikte çok sayıda hüküm içeren Avukatlık Kanunu taslağı başlıklı metin Barolar ve avukatlar tarafından eleştirilmiş sonrasında ise çoğalan tepkiler üzerine Adalet Bakanlığı tarafından herhangi bir kanun çalışmasının yapılmadığı, Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi ile kanun değişikliği tekliflerinin münhasıran milletvekilleri ile TBMM’ye getirilebileceği ifade edilmiş, bakanlığın bu konuda bir yetkisinin olmadığı belirtilmiştir. 

Bu bağlamda Tekirdağ Barosu olarak Avukatlık Kanun Taslağı isimli belgeyi avukatların ve Baroların etkinliğini ve dolayısıyla yargının kurucu unsuru savunmayı etkisizleştirecek birçok düzenleme içermesi sebebi ile benimsemediğimizi bir kez daha ifade ediyor asıl gündemimizin avukatların giderek içinden çıkılması güçleşen sorunlarına ses olmak ve bu sorunların çözülmesi olduğunu belirtiyoruz.

Avukatlık mesleği, Covid-19  Pandemi sürecinden en çok etkilenen meslek gruplarından biri olmuş ve bu süreçte adli işlemlerin önce 30 Nisan ve ardından da bu sürenin 15 Haziran tarihine kadar uzatılması ile avukatlar mesleklerini icra edemez duruma gelmiş, adeta gelir musluğu kesilmiş  ve ekonomik olarak da çok ciddi sorunlarla yüzleşmek zorunda kalmıştır.  

Bu zor günler içinde avukatların suni gündemler ile gerçek sorunları dururken halihazırda hiçbir derdine çare olmaya matuf olmayan konular ile meşgul edilmesi yerine gerçek sorunlarının konuşulmasını daha önemli bulmaktayız.  Yaşanılan bu süreçte öncelikli beklentimiz ve talebimiz, avukatların ekonomik açıdan desteklenerek vergisel yükümlülüklerinin esnetilmesi, KDV’nin düşürülmesi, Bağ-Kur ve SGK primlerinin bu süreçte çalışılamadığından kaldırılması,  Adli Yardım ücretlerinin arttırılması, CMK ücretlerinin asgari ücret tarifesinin altından kurtarılması ve zamanında ödenmesi, yargılamaların daha hızlı bir şekilde işlemesi gibi avukatların ihtiyaçlarına cevap veren konular üzerinden gerekli iyileştirilmelerin yapılarak Pandemi sonrasına hazırlık yapılmasıdır.

Elbette biz avukatlar olarak ekonomik sorunların yanında demokratik bir hukuk devleti olmamızın gereği olarak daha iyi bir yargı sistemi ile etkin ve yetkin avukatlığın zaruri gerekliliğine de inanıyor ve yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamının ekonomik, sosyal ve hukuki bağımsızlığının korunmasını adalet sistemimiz açısından da son derece hayati görüyor ve bu hususun avukatlar açısından ittifakla siyaset üstü olduğunun altını çiziyoruz.

Bu bağlamda toplumsal adaletin sağlanması hukuk sisteminin bir görevi olarak ele alındığında,  vatandaşların yargıya intikal edecek sosyal olgularını ilk olarak ele alan ve hukuk normlarını uygulayan adeta hukukun mimarı olan avukatların meşru taleplerinin bir an önce yerine getirilmesini bekliyoruz.

Bu bakımdan, hukuk devletinin olmazsa olmaz koşulu olan bağımsız yargı ve yargının vazgeçilmez unsuru olan savunma makamını oluşturan avukatlar ile meslek örgütü olan Baroların hukukun evrensel ilkeleri ile donatılmış daha çağdaş ve daha demokratik bir avukatlık kanununun hayata geçirilmesi yönünde yapılacak çalışmaların içinde yer almasını değerli buluyor ve Tekirdağ Barosu olarak her anlamda katkı sunmaya hazır olduğumuzu meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.

TEKİRDAĞ BAROSU

 

© Copyright 2020 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır