DUYURU

KAMUOYUNA

 

6325 Sayılı Hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulduğu ve söz konusu kanun değişikliği ile serbest muhasebeci ve mali müşavirlere ile yeminli Mali müşavirlere de arabuluculuk yetkisinin verilmesi teklif edildiği öğrenilmiştir.

 

Söz konusu teklif daha önceki benzerleri gibi zaman zaman gündeme getirilmektedir.

 

Hukuk fakültesi mezunlarının yetkisinde olan Arabuluculuk müessesesinin bu şekilde kapsamının genişletilmesinin alternatif çözüm yolu olan Arabuluculuğa olan güvene ve süreçlerin hukukiliğine olumsuz etki edeceği nettir.

 

Diğer taraftan arabulucu sınavının kotaya bağlı olarak yapılması ve çok sayıda avukatın arabulucu olamaması göz önüne alındığında anılan teklifin günden güne iş alanları daraltılan avukatlara ekonomik anlamda zarar vereceğinden, söz konusu teklifin reddedilmesini ve bir daha gündeme getirilmemesi gerektiğini belirtiriz.

 

                                                                                              Tekirdağ Barosu Başkanlığı

© Copyright 2021 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır