DUYURU

..............MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

 

Sayın mahkemenizin 22.03.2021 tarihli duruşmasına Tekirdağ Barosu Başkanlığı'nın yaşam hakkı ve mesleki dayanışmaya dikkat çekmek adına 19.03.2021 tarihinde aldığı “Avukatlara yönelik saldırıların gün geçtikçe artması ve son olarak Av. Ersin Arslan’ın görevi esnasında katledilmesi, meslektaşlarımızın görev yaptıkları mahallerde güven ortamında çalışma olanaklarının tükendiğini açıkça ortaya koymaktadır. Yargının kurucu unsurlarından olan savunma makamına dönük saldırıların artarak devam etmesi ve yaşam hakkımızı ihlal etmesi nedeniyle yetkililerin bu hususa ilişkin gerekli tedbirleri alması amacıyla örgütsel ve demokratik tepkimizi göstermek için 22 Mart 2021 Pazartesi günü tutuklu işler, çocuk yargılamasına ait işler ve acil işler istisna tutulmak üzere bir günlük duruşmalara girmeme yönünde eylem yapılmasına” kararı uyarınca katılmayacağımdan mesleki mazeretimin kabulü ile duruşmanın başka bir güne ertelenmesine karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

© Copyright 2021 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır