Dünya Çocuk Hakları Günü Kutlu Olsun

"DÜNYA ÇOCUK HAKLARI GÜNÜ (20 Kasım)"

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, 1989 yılında kabul edilen Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’yle birlikle çocuk haklarının yasalarca tanınmasının kutlandığı bir gündür. Çocuk hakları ve bu haklara ulaşamayan çocuklar hakkında farkındalık oluşturmak bu günün kutlanma amaçları arasında yer almaktadır.

18 yaşın altındaki her bireyi çocuk olarak tanımlayan Sözleşme’de en temel değerler, ayrım gözetmeme, çocuğun yararının gözetilmesi, yaşama ve gelişme ve son olarak da katılım olarak yer almaktadır.

Günümüzde yaşanılan her çatışma ve savaş, en çok çocukları etkilemektedir. Dünyanın birçok yerinde birçok çocuk vatanından göç etmeye zorlanmakta ve güvenli bir yuva bulabilmek için binlerce kilometre yol alıp, denizlerden geçmeye çalışıp bir umut aramaktadır. Bazı gruplarca “tehdit” olarak görülen bu çocukların her gün cansız bedenleri Avrupa sahillerine vurmakta, sınırlardan geçerken yollarda harap olmaktadırlar. Bu vahim durum ise ne çocukların seçimi ne de kontrolü dahilindedir.

Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede yer aldığı şekilde, devletlerin çocukların haklarının gözetilmesinde uymakla yükümlü oldukları asgari standartları esas alan ve 2005 yılında yürürlüğe giren Çocuk Koruma Kanunu halen gerekli altyapısı oluşturulamadığı için amacına uygun şekilde işlerliği sağlanamamaktadır. Korunma ihtiyacı olan çocuklar için öngörülen koruyucu ve destekleyici tedbirlerin sağlıklı işlemesi için bir an önce idari alt yapının güçlendirilmesi, kurumlar arasında etkin koordinasyonu sağlayacak politikalar geliştirilmesi, durum analizi yapılarak eksikliklerin giderilmesi sağlanmalıdır. ‘Dünya Çocuk Hakları Günü’n de çocukların maruz kaldığı tüm mağduriyetler sayılıp dökülmesine ve bir takım çözüm önerileri getirilmesine rağmen durumda bir değişme olmadığı gibi aksine her sene olumsuz verilerde büyük artışlar yaşanmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü’nde, her çocuğun haklarını doya doya yaşayabilmesi ve güvenli ortamlarda “çocukça” yaşayabilmesi adına bütün yerel yönetimlere ve merkezi yönetimlere geleceğimiz olan çocuklarımız için her türlü yardımı ve desteği sunmaları çağrısını yapıyor ve çocuklarımızın yeniden oyun oynayabilecekleri sokaklarda ve bölgelerdeki çatışmaların bir an önce son bulmasını ümit ediyoruz.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi için yapılacak planlamalarda üzerimize düşen yükümlülükleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu ve Her çocuğun ve bireyin çocuk haklarını bildiği, uyguladığı ve uygulattığı çocuklarımız için hep birlikte yeniden inşa edeceğimiz barış dolu bir gelecek ve ÇOCUKLARIMIZIN HAKLARININ ELİNDEN ALINMADIĞI BİR DÜNYADA her daim mutlu, huzurlu ve sağlıklı yaşamalarını temenni eder, tüm çocuklarımızın Dünya Çocuk Hakları Günü'nü kutlarız.

 

                                                                                                                                                         20.11.2017

                                                                                                                 TEKİRDAĞ BAROSU ÇOCUK HAKLARI KOMİSYONU 

 

 

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME: 

http://www.unicefturk.org/public/uploads/files/UNICEF_CocukHaklarinaDairSozlesme.pdf

© Copyright 2018 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır