YENİ YILINIZ KUTLU OLSUN
Değerli meslektaşlarımız;
 
  Üzülerek de olsa ifade etmek gerekir ki 2017 yılını ,  OHAL ve KHK uygulamaları ile Anayasanın  ve hatta milli iradenin askıya alındığı, demokratik rejime alternatif olarak gelişen bu süreçte, hükümetin hukuksal ve anayasal her türlü denetimden uzak  bir işlevde olması nedeniyle hukuk devleti ve demokrasimizin telafisi son derece güç kayıplara uğradığı, adalete erişim ve adil yargılanma ilkelerinin ciddi biçimde ihlal edildiği, son derece ağır insan hakları ve savunma hakkı ihlallerinin yaşandığı, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğünün ciddi biçimde ihlal edildiği, Anayasa’nın 138. Maddesi ile belirlenmiş ilkelerin yok sayılması nedeni ile yargıya müdahalelerin olağanüstü boyutlara vardığı ve bu nedenle yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığının da ciddi biçimde ihlal edilmiş olduğu bir yıl olarak hatırlayarak geride bırakmaya hazırlanıyoruz. 
Yeni umutlarla ve neşe ile girmemiz gereken 2018 yılına toplumsal huzur, güven ve düzenimizi, birlik ve beraberliğimizi tehdit eden büyük sorunlar ve uygulamalar ile giriyoruz. 
Elbette tarih boyunca hukukun üstünlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı, hak ve özgürlükler mücadelesinin öncüsü olmuş biz Avukatlar bu mücadelemizden ve büyük önder Atatürk^ün bizlere verdiği “ Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmek “ görevimizden asla vazgeçmeyeceğiz.
Ancak bilmeliyiz ki meslek yasamızda da ifade edilen bu görev ve mücadelemiz her zamankinden çok daha önemli, zor ve meşakkatlidir.
Biz Avukatlar ve Barolar yüce Türk Milletinin sağ duyusuna sonsuz güvenimiz ile Milletimizin hukukun evrenselleşmiş ilkelerinin sağladığı güven ortamı içerisinde, birlik ve beraberlik halinde, huzurlu bir şekilde yaşayabilmesi adına kimseden çekinmeden bu mücadele ve görevimizi yapmaya devam edeceğimizi taahhüt ediyor ve bu vesile ile tekrarlıyoruz. 
Bu duygu ve düşünceler ile ; yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa, barış, huzur ve refah getirmesini, başta ülkemiz olmak üzere hukukun üstün kılındığı, yakın coğrafyamızda yaşanan savaşların, insanlık trajedilerinin, acıların son bulduğu, sorunların ivedilikle çözüme kavuşturulduğu, kaygılarımızın güvene dönüştüğü bir yıl olmasını diliyor yeni yılınızı en samimi duygularımızla kutluyoruz.
 
 
 
Tekirdağ Barosu Yönetim Kurulu Adına
Tekirdağ Barosu Başkanı
Av Erhan SEZER

© Copyright 2018 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır