Disiplin Kurulu
     

Başkan
Av. Mehmet İŞCAN

 

   

Üye

Av. Haşim UZUN

              

 

Üye

Av. Süleyman ÖZEN

 

Üye

Av. Ayşen GİRGİN

               

 

Üye

Av. Fatma ERYILMAZ

 

           

© Copyright 2018 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır