sigortalı calisan av. muavafakatname

 

 

                                               CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI’NA

 

 

 

                        Tekirdağ  Barosu’na ……….sicil numarası ile kayıtlı üyesi olan …………………….T.C Kimlik Numaralı  Av. …………… ………………… yanımda …………………………..sigorta numarası ile sigortalı avukat olarak çalışmakta olup,adıma kayıtlı olan serbest meslek makbuzunu tanzim etme ve düzenleme yetkisi bulunduğu gibi,CMK gereği almayı hak ettiği müdafi/vekil ücretlerinin bildireceği banka hesabına yatırılmasına da muvafakatim bulunmaktadır.

 

                        Gereği bilgilerinize saygıyla sunulur.                       

 

 

                                                                                                          Av. ……………..  ……………..

                                                                                                                      Baro Sicil No:

© Copyright 2018 - TEkirdağ Barosu - Tüm Hakları Saklıdır