Mustafa Kemal Atatürk

Avukatlık Kanununun 43 üncü Maddesinde Yapılan Değişiklik İle Avukatların Büro Kurma Giderleri İçin Finansman Desteği İle İlgili Yönetmelik Hakkında

Adalet Bakanlığının 30.11.2023 tarihli yazımıza verdiği cevap için tıklayınız.