Mustafa Kemal Atatürk

AKBELEN'E DOKUNMA!

 

"Unutmayalım ki başka bir Dünya yok! 
Unutmayalım ki Akbelen sahipsiz değildir!
 
Muğla ili Milas ilçesi İkizköy’de Akbelen Ormanını korumak için devam eden mücadeleye rağmen hukuka aykırı bir şekilde kesimin başlamasını, yurttaşlarımızın ve meslektaşlarımızın darp edilerek gözaltına alınmasını kabul etmiyor, gelişen süreçten endişe duyuyoruz! 
 
İklim kriziyle mücadele ettiğimiz bu zor günlerde evimizi, güzel ülkemizi korumak için haksızlık ve hukuksuzluk  bulunan her  düzenleme ve eylemin karşısında olacağımızı bir kez daha söylüyoruz.
 
Bir kez daha hatırlatıyoruz ki ; Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 169. Maddesine göre “Devlet, ormanların korunması ve sahalarının genişletilmesi için gerekli kanunları koyar ve tedbirleri alır.” , “Ormanlara zarar verebilecek hiçbir faaliyet ve eyleme müsaade edilemez.” 
Yine Anayasamızın 56.maddesine göre “Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.”
 
Tekirdağ Barosu olarak Anayasamız ve Avukatlık Kanununun 76.ve 95. maddelerinin bize verdiği yetki ve görevlerin altını çiziyor, tüm yetkililere Anayasa ve kanunlardan kaynaklı görev ve sorumluluklarını hatırlatıyoruz.
 
Tekirdağ Barosu