Mustafa Kemal Atatürk

İsrail Hakkında Suç Duyurusunda Bulunuldu ve Basın Açıklaması Gerçekleştirildi

İsrail'in Filistin’de işlediği Soykırım Suçu ve İnsanlığa Karşı Suçlar nedeniyle Baromuz adına Başkanımız Av. Egemen Gürcün ve meslektaşlarımızla birlikte Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduktan sonra Tekirdağ Adliyesi önünde basın açıklaması gerçekleştirildi.

 

17/11/2023 BASIN AÇIKLAMASI
Kıymetli Meslektaşlarımız, basınımızın değerli temsilcileri;
Bugün burada Tekirdağ Barosu ve onu oluşturan avukatlar olarak İsrail’in işlediği insanlık suçuna sessiz kalmadığımızı kamuoyuna duyurmak ve her ne şartta olursa olsun insan haklarını savunmaya ve korumaya devam edeceğimizi haykırmak amacıyla toplanmış bulunuyoruz.
Bilindiği üzere İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinde meşru müdafaa iddiasıyla Filistin halkına yönelik acımasız ve orantısız bir saldırı başlatmıştır. Kırk iki gündür devam eden bu saldırılar dünyanın gözü önünde sistematik bir soykırıma dönüşmüş durumdadır. İsrail orantısız güç kullanarak sivillere, hastanelere saldırması ayrıca Gazze’deki Filistinlilerin elektrik, su, gıda gibi temel ihtiyaçlara erişimini engelleyerek sivilleri topluca yerlerinden ayrılmaya, yaşadıkları toprakları terk etmeye zorlaması, açıkça ifade etmek gerekir ki İsrail’i uluslararası ceza hukukunda savaş suçu olarak tanımlanan birçok eylemin faili haline getirmektedir.
Dünyanın gözü önünde cereyan eden bu insanlık suçuna halklarının protestolarına rağmen onlara kulak vermeyen devletlerce sessiz kalınarak, harekete geçilmeyerek ortak olunması tüm insanlık adına kaygı ve utanç vericidir.  Unutulmamalıdır ki çocukların gözyaşları ile bulanan, feryatları ile çınlayan topraklarda olan bitenler karşısında işlenen suçlardan birisi de susmaktır!
1136 sayılı Avukatlık Kanununun 76. ve 95. Maddeleri ile barolara verilen “insan haklarını savunma ve koruma” görevimiz ve sorumluluğumuz gereği Tekirdağ Barosu olarak, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 76. ve 77. Maddeleri ile düzenlenen soykırım ve insanlığa karşı işlenen suçlar kapsamında bugün yeniden harekete geçtik.
Soykırım ve insanlığa karşı suçların vatandaş veya yabancı tarafından yabancı ülkede işlenmesi halinde de Türk Kanunlarının uygulanabileceği ve Türk Mahkemelerinde yargılama yapılabileceğinin düzenlendiği, Türk Ceza Kanunun 13. Maddesine dayanarak, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, İsrail Dışişleri Bakanı  Eli Kohen, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi  ve tespit edilecek diğer şüpheliler hakkında Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığına biraz önce suç ihbarında bulunduk.
7 Ekim’de Filistin ve İsrail arasında başlayan ve insanlığın acı tecrübelerinden damıtılarak bir araya getirilen evrensel hukuk kuralları çerçevesinde oluşturulan uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasının sıradanlaştığı bir biçimde kadın, bebek, çocuk, genç, yaşlı hasta ayrımı yapılmaksızın tüm dünyanın gözü önünde sivil insanların katledilmesine ve insanlığın adeta ayaklar altına alınmasına artık bir son verilmelidir.
21. yüzyıl, tarihe İsrail’in insanlığa karşı işlediği bu suçlara karşı dünyanın izlemekle yetindiği bir zaman dilimi olarak geçmemelidir.
Başta Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Avrupa Birliği olmak üzere, uluslararası kurum ve kuruluşları acil inisiyatif alarak insan haklarına ve uluslararası hukuka saygı temelinde saldırıların sonlandırılması için harekete geçmeye ve İsrail hakkında caydırıcı tedbirler almaya davet ediyoruz. 
Başta silahsız kadınlar, çocuklar, yaşlılar olmak üzere sivil halka, hak örgütlerine ve hukuk kurumlarına yönelik her türlü saldırıyı kınıyor, haksızlık kimden gelirse gelsin ve kime dönük olursa olsun;  evrensel hukuk prensiplerine uygun şekilde hareket etmek, insan haklarını savunmak ve korumak temel yaklaşımımızdan ayrılmayacağımızı yineliyor tüm hukuk kurumlarını ve sivil toplumu yaşanan bu dram karşısında yan yana olmaya çağırıyoruz.