Baromuz Üyelerine Özel Avantajlar...

Tekirdağ Barosu Üyelerine Özel Avantajlar...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca karar altına alınarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet binasında 05.06.2013 tarihinde askıya çıkarılmış bulunan; 1/100.000 ölçekli Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası Revizyon Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerinde yapılmış olan değişikliklere ve 1/25.000 ölçekli Tekirdağ İl Çevre Düzeni Planı ve Plan hükümlerinde yapılmış olan değişikliklere ilişkin itiraz

Konu ile ilgili bireysel itiraz etmek isteyen meslektaşlarımız itiraz dilekçesi örneklerine aşağıdan ulaşabilirler. 1/25000 Bireysel İtiraz belgesi örneği 1/100000 Bireysel İtiraz belgesi örneği