Mustafa Kemal Atatürk

CMK Ödeme İşlemleri

* CMK Zorunlu Müdafiilik/Vekillik Uygulamalarına İlişkin Yönerge (24.02.2023)

( * Tekirdağ 2. İdare Mahkemesinin 23.06.2023 tarihli kararıyla 18. Maddenin 6. Bendi, 16. Madde, Geçici 1 ve Geçici 2 Maddelerinin yürütmesi durdurulmuştur.)                                                                

 

 

CMK zorunlu Yol Gideri Tarifesi                                                                          

                                                                               

 

*CMK da görevli meslektaşlarımız kolluk birimlerindeki görevler için tarifeye uygun Gider Belgesini, OCAS sisteminde görevlendirme belgelerinin alındığı kısımdan çıktı alıp imzalayarak, düzenlenen CMK ödeme evrakları ile birlikte beyan edecektir.

 

*CMK ÖDEME EVRAKLARI  HER AYIN 1 - 5'İ  (5'İ TATİL İSE TAKİP EDEN İLK İŞ GÜNÜ SON TESLİM GÜNÜDÜR) ARASINDA KABUL EDİLECEKTİR. TESLİM GÜNÜNDEN SONRA GETİRİLEN EVRAKLAR BİR SONRAKİ AY İŞLEME ALINACAKTIR.

 

*02.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile,  …çocuk mahkemelerinin görev alanına giren dava ve işler… kapsamında verilen avukatlık hizmetlerinde KDV %10 olarak belirlenmiştir.

Bu itibarla, çocuk mahkemeleri görev alanına giren işler kapsamında soruşturma aşamasında da SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLAR İÇİN KDV%10  olarak hesaplanması gerekmektedir.

 

*Seri yargılamada, soruşturma evresinde görevli müdafi, asliye cezada talepname üzerine hüküm verilecek duruşmada da görevlendirilecek olup, soruşturma ve asliye cezadaki duruşma için ayrı ayrı ücretlendirme yapılacaktır.

 

*Adalet Bakanlığından alınan görüş ile CMK görevlerinde “Bilgi Sahibi Sıfatıyla Dinlenen Kişiler İçin Zorunlu Müdafii Görevlendirilemeyeceği” konulu yazı paylaşılmıştır. CMK da görev alan meslektaşlarımıza önemle duyurulur.

*CMK EVRAKLARININ HAZIRLANARAK MERKEZ, MALKARA, MURATLI, HAYRABOLU, ŞARKÖY İLÇELERİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ BARO KALEMİNE, ÇERKEZKÖY, SARAY İLÇELERİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ ÇERKEZKÖY ADLİ YARDIM BÜROSUNA, ÇORLU VE M.EREĞLİSİ İLÇELERİNDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ ÇORLU ADLİ YARDIM BÜROSUNA TESLİM EDİLMESİ GEREKMEKTEDİR.

 

 

Önemli Duyuru 

 

-CMK görevlerinde DEŞİĞİK İŞ SAYILI YAKALAMA DOSYALARI ve TALİMAT DOSYALARI ödemeleri ESAS DOSYANIN BULUNDUGU YER SAVCILIĞINDAN ÖDENECEKTİR. Bundan dolayı makbuzların esas dosyanın bulunduğu yer savcılığına (vergi dairesi ve numarası yazılarak) , mahkeme adı ve esas dosya numarası da  belirtilerek tanzim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ödeme işlemi gerçekleşmeyeceğinden önemle duyurulur.

-Göreve başka avukat yetki belgesi ile gitmişse yetki veren avukat, YETKİ BELGESİ EKLENMESİ gerekmektedir.

- Sigortalı olarak çalışan avukatlarımız için MUVAFAKATNAME eklenmesi gerekmektedir.

- Kolluk birimlerinde alınan ifadelerde Savcılıktan verilen "Hazırlık Numarası" bildirilmesi gerekmektedir. (Hazırlık numarasına Savcılık Hazırlık Bürosundan ilgili şahısın TC.Kimlik Numarası ile sorgulama yapılarak ulaşılabilir.)

 

Muvafakatname Örneği İçin Tıklayınız....                                                                      

 

CMK EVRAKLARININ TESLİMİ İÇİN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER


CMK evraklarının Başkanlığımıza teslim edilme süresinde yaşanan gecikmeler, evraklardaki eksiklikler nedeniyle personelimiz teslim edilen evrakları kontrol süresi uzamakta ve evrakların Cumhuriyet Savcılıklarına tesliminde bazı sorunlar yaşanmaktadır.

Bu nedenlerle;
CMK Evraklarının teslimi aşamasında dikkat edilmesi gerek hususlar aşağıda belirtilmiştir. Meslektaşlarımızın bu hususlara dikkat etmeleri, eksik teslim edilen evraklar için işlem yapılmayacağı önemler duyurulur.

 1. Mahkeme duruşma tutanakları e-imzalı ise aslı gibidir yaptırmaya gerek yoktur. Kolluk ifade tutanakları ıslak imzalı değil ise ilgili makama aslı gibidir kaşesi vurdurulacaktır.
   
 2. Tüm soruşturma ve kovuşturma görevlerinde  görevlendirme yazısı eklenmesi gerekmektedir.
 3. Kolluk birimlerinde CMK gereği icra edilen görevlerde zorunlu yol gideri talebi için OCAS sisteminden alınacak tarifeye uygun Gider Belgesi beyan edilmesi gerekmektedir. (Aynı anda birden fazla kişi için veya bir kişinin birden fazla dosyası için görevlendirmelerde tek yol gideri ödenir.)
   
 4. Tüm ilçelerde  ödeme evraklarının sadece asılları (1-Makbuz 2-Duruşma veya ifade tutanağı 3-Görevlendirme Belgesi (4-Varsa Zorunlu Yol Gideri Belgesi)) zımbasız şekilde telli dosyaya içinde  teslim edilecektir. (Duruşma veya ifade tutanakları çok sayfadan ibaretse ilk ve son sayfaların fotokopilerinin çektirilmesi yeterlidir)
   
 5. Evrakların teslimi için belirtilen tarih içinde evraklar baro kalemine ulaştırılacaktır. 
 6. Her iş için ayrı ayrı makbuz kesilecek, aynı dosyada ki birden fazla kişi için bir makbuz kesilmeyecektir. SGK'lı çalışan Avukatlar yanında çalıştığı Avukatın serbest meslek makbuzunu tanzim edecek olup, makbuzunu tanzim ettiği avukattan SGK'lı olarak yanında çalıştığını gösterir bir belge alarak evrakların ekinde sunması gerekmektedir.
   
 7. Görevlendirme belgesinde yer alan, duruşma tarihindeki yıl, tarife yılı olarak makbuz tanzim edilecektir. ( O tarihteki duruşmaya girilmemiş olunması tarife durumunu değiştirmemektedir.)
   
 8. Soruşturma evresinde 1 kişinin aynı suçtan farklı birimlerde (Karakol, Savcılık, Sorgu Hakimliği) alınan ifadeleri için ayrı ayrı ödeme alınamaz. Bu tür işler için tek ücret ödenir.
   
 9. Teslim edilen evrakların sayısını, TC kimlik numarasını, banka ismini ve banka IBAN numarasını gösteren bir üst yazı hazırlanarak evraklarla teslim edilecektir.
   
 10. Kesilen makbuzlar işin yapıldığı ilçe Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben kesilecektir.  (Bu konuda karşılaşılan yanlışlıklar şunlardır "makbuzların sanık ismine kesilmesi, ifade alınan jandarma veya karakol ismine kesilmesi ve görev yapılan mahkeme ismine kesilmesidir.")
 11. Talimat ve değişik iş sayılı yakalama dosyalarının  makbuzları esas mahkemesinin bulunduğu yer cumhuriyet başsavcılığı adına, mahkeme adı ve esas numarası belirtilerek düzenlenecektir.
 12. Kolluk birimlerinde alınan ifadelerde Savcılıktan verilen "Hazırlık Numarası" bildirilmesi gerekmektedir. (Hazırlık numarasına Savcılık Hazırlık Bürosundan ilgili şahısın TC.Kimlik Numarası ile sorgulama yapılarak ulaşılabilir.)


TEKİRDAĞ BAROSU BAŞKANLIĞI                                                                                                                                                                                                                                 

 

 

CMK TARİFELERİ                                                                                 

                           

                                   

                                                                        

                                                                                                                                                        

SAVCILIK ADI VERGİ DAİRESİ ADI VERGİ NO
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı Namıkkemal Vergi Dairesi  2160173764
Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı Çorlu Vergi Dairesi 2610268992
Çorlu 5.Kor. Askeri Mahkemesi  Çorlu Vergi Dairesi 0010494547
Çerkezköy Cumhuriyet Başsavcılığı Çerkezköy Vergi Dairesi  2420385815
Malkara Cumhuriyet Başsavcılığı Malkara Vergi Dairesi  8150253716
Hayrabolu Cumhuriyet Başsavcılığı Hayrabolu Vergi Diaresi  2160367143
Muratlı Cumhuriyet Başsavcılığı Muratlı Vergi Dairesi  6240247312
Şarköy Cumhuriyet Başsavcılığı Şarköy Mal Müdürlüğü 0080547143
Saray Cumhuriyet Başsavcılığı Saray Mal Müdürlüğü 7450298322
Marmara Ereğlisi Cumhuriyet Başsavcılığı M.Ereğlisi Mal Müdürlüğü  6120306513